ENPLDE
TORONTO  
First Canadian Place
100 King Street West
Suite 5600
Toronto, ON M5X 1C9

T: (416) 644-5093
E: biuro@zafrangroup.pl

WARSZAWA  
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa

T: +48 605 11 66 44
E: biuro@zafrangroup.pl

ZURICH  

Klosbachstr. 103
8032 Zurich

T: +41 43 222 59 00
E: biuro@zafrangroup.pl

Indywidualne podejście

Zafran Group nastawiony jest przede wszystkim na najwyższą jakość realizowanych projektów. Jesteśmy firmą butikową, co oznacza, że realizujemy wyselekcjonowaną i ograniczoną ich ilość, by zapewnić naszym Klientom bardzo indywidualny i najwyższy standard obsługi, a Kandydatom największy komfort i przyjemność współpracy.

Każdy projekt jest dla nas wyjątkowy i szczególny i nasi Klienci to widzą. Naszym celem jest osiągnięcie idealnego dopasowania by w efekcie doprowadzić do znalezienia jak najlepszych talentów spełniających oczekiwania postawione przez naszych Zleceniodawców. Nasze działania potwierdzone są ich bardzo pochlebnymi referencjami, również na wielu nowych obszarach, które wpływają na ciągły rozwój naszego biznesu.

We współpracy z nami Kandydaci zyskują świadomość i przekonanie że podchodzimy do rozwoju ich kariery ze szczególną uwagą: z uwzględnieniem długoterminowych aspiracji zawodowych i rzeczową oceną korzysci z wytyczonej przez nową ofertę pracy ścieżki zawodowej. Stoimy na stanowisku, że naszą nadrzędną rolą wobec kandydata jest bycie zaufanym, a tym samym obiektywnym, doradcą. Doskonale wiemy, że nasi Kandydaci dziś są naszymi Klientami w przyszłości.

 

Eksperckość i Profesjonalizm

Realizujemy przede wszystkim bardzo wymagające oraz specjalistyczne projekty. Doskonała znajomość danych sektorów pozwala nam na niezwykle wnikliwe metody poszukiwań. W środowisku uznane są nasze skrupulatne i rygorystyczne metody weryfikacji i selekcji, kładące nacisk na idealne dopasowanie pomiędzy wiedzą, motywacją a osobowością. Autorską metodologią Perfect-Match od 1996 roku przebadaliśmy kilka tysięcy osob.

Pracują dla nas konsultanci będący ekspertami w danych branżach - w większości przypadków sami się z nich wywodzący oraz posiadający ich dogłębną i merytoryczną znajomość. Szczególną wagę przywiązujemy do komunikacji w trakcie realizacji zadań – dokładnego rozpoznania, a wręcz wyprzedzania oczekiwań klienta, raportowania postępu prac oraz szczegółowego omawiania wniosków i rekomendacji.

 

Rozległy network: Polska, Kanada i Szwajcaria

Przez blisko 20 lat zbudowalismy to, co jest istotą w pracy rekrutacyjnej - rozległą, światową sieć kontaktów - tak niezbędną w skutecznej pracy. Dzięki naszemu kanadyjskiemu rodowodowi oraz szwajcarskiemu aliansowi mamy naturalny dostęp do decydentów, know-how oraz praktyk biznesowych ukształtowanych na najbardziej rozwiniętych rynkach pracy na świecie. Jesteśmy członkiem wielu międzynarodowych jak i polskich organizacji, związanych z rynkiem pracy, biznesem oraz izb przemysłowo - handlowych. W Toronto i Zurychu uczestniczymy w działaniach świata  nauki, kultury oraz organizacji społecznych. Wszystko to daje nam bardzo dobry dostęp do wiedzy na temat realizowanych  projektów oraz stanowi doskonałe źródło relacji - tak potrzebnych w naszej branży.

Przyświeca nam też kultura relacji biznesowych tam obowiązująca i oparta na całkowitej przejrzystości, dobrej organizacji i najwyższej dbałości o jakość. Dzięki bezpośredniemu udziałowi w wielu projektach realizowanych przez nasze biura w Toronto i Zurychu jesteśmy naturalną częścią międzynarodowej społeczności związanej z rynkiem pracy. Wizerunek tych krajów oraz ich naturalne międzynarodowe uznanie ułatwia nam dostęp do źródeł projektów i kandydatów na całym świecie.

Copyright by Zafran Group © 1996 - 2020
Open Popup #1